J&T Banka podpoří projekty začínajících podnikatelů

Oblast start-upů v sobě skrývá mnoho zajímavých investičních příležitostí se zajímavým zhodnocením. J&T Banka se rozhodla podporovat a rozvíjet potenciál výjimečných mladých lidí, kteří budují firmy s realistickou vizí a mezinárodním přesahem, a vytvořila fond J&T Ventures I UPF.

startup.pngZa start-up se dá označit nově vznikající projekt nebo jen zajímavý podnikatelský záměr. Na jeho úspěšný rozjezd však potřebuje podnikatel dostatek financí, a tak se spojí s někým, kdo je ochotný na jeho nápad vsadit a počátek podnikání dotovat. Protože jen s myšlenkou na papíře u banky většinou neuspěje, musí se poohlédnout někde jinde. Buď se mu podaří najít svého „byznys anděla“, který má díky svému úspěšnému podnikání na kontě dostatek volných peněz, jež chce investovat do nadějné firmy, nebo zaujme některý investiční fond, pro nějž by měl představovat podobný potenciál jako investice do dluhopisů, akcií nebo komodit.

Samozřejmě že tato sázka na nejistý zisk musí být i pro investora zajímavá.  Byznys anděly ani investiční fondy si nelze plést se sponzory. Jejich cílem stále primárně zůstává zisk z investice, nejedná se o charitu. Jak takové vyjednávání podmínek mezi potenciálním investorem a začínajícím podnikatelem vypadá, jste mohli vidět například v pořadu Den D, jehož několik sérií vysílala Česká televize. Jako start-up ale původně začínaly také firmy Facebook či Google.

 

J&T Banka partnerem soutěže Nápad roku

Díky spolupráci s J&T Bankou, která se stala letos nově hlavním partnerem soutěže Nápad roku, mohou začínající podnikatelé získat na rozjezd svého podnikání investici až ve výši 10 milionů korun, a to prostřednictvím vznikajícího fondu J&T VenturesVENTURES I UPF.

V oblasti start-upů vidíme příležitost pro zajímavé investice a výnosy. Prostřednictvím fondu J&T VENTURES I nabídneme pomoc s financováním a rozjezdem projektů začínajícím podnikatelům a studentům. Kromě financí jsme připraveni poskytnout také naše know-how,“ říká Štěpán Ašer, generální ředitel J&T Banky.

 

Nápad roku 2014

Do soutěže Vodafone Nápad roku 2014 se mohou se svými projekty hlásit jak jednotlivci, tak i týmy, a to až do 10. května. Součástí přihlášky podané přes stránky www.napadroku.cz musí být podnikatelský záměr, nápad na rozšíření firmy či projekt pro investory, který dosud nebyl realizován nebo je ve stádiu přípravy realizace po dobu kratší než dva roky.

 

J&T VENTURES I UPF investuje do dobrých nápadů

Nově zakládaný fond J&T VENTURES I nesází na růst akcií ani na stabilitu dluhopisů, ale chce investovat do projektů s vysokým potenciálem růstu zejména z oblastí informačních technologií, vzdělávání, zdravotnictví, financí a nových technologií. Podpořit může i váš projekt. Podrobnosti o novém investičním fondu z portfolia J&T Banky prozrazuje Roman Florián, člen investičního výboru fondu.

 

Roman Florián působí v oblasti finančních a kapitálových trhů více než 18 let. Ve skupině J&T má jako ředitel investičního bankovnictví zodpovědnost za úsek Debt Capital Markets, jehož náplní je zajištění a strukturování financování pro vybrané projekty a společnosti.

 

Jaká je investiční strategie nového fondu?

J&T VENTURES I bude investovat zejména do rozvoje myšlenek a podnikatelských nápadů nadějných mladých podnikatelů. Orientujeme se především na region střední a východní Evropy.

 

Kolik peněz zamýšlíte investovat?

Plánovaný investiční kapitál je 65 milionů korun, investiční období je nastaveno na pět let. Předpokládáme, že ročně podpoříme dva až pět projektů.

 

Co všechno začínajícím podnikatelům nabídnete?

Nabízíme jim nejen finanční prostředky pro růst a rozvoj, ale také pomoc s nastavením obchodní strategie a firemních procesů, podporu expanze na zahraniční trhy a manažerské zkušenosti a kontakty.

 

Kdo se může o investici ucházet?

Hledáme nadšené týmy a podnikatele s jasnou vizí, výjimečným produktem či službou s globálním tržním potenciálem. Projekty, které kromě kapitálového vstupu hledají profesionální řídící a obchodní mechanismy a procesy, aby daly vzniknout kvalitním a fungujícím firmám.

 

Kolik peněz může podnikatel získat?

Investujeme od jednoho do deseti milionů korun.

 

Je nějak vymezeno zaměření projektů?

Investovat chceme do projektů s vysokým potenciálem růstu zejména z oblastí informačních technologií, vzdělávání, zdravotnictví, financí a nových technologií.

 

Kdo bude o přidělení podpory rozhodovat?

Náš tým má mnoholeté zkušenosti v oblasti investic a podpory start-upů i znalosti z oblasti financí, obchodu, retailu a telekomunikací. V investičním výboru  je kromě mě také Adam Kočík, který má více než dvanáctileté manažerské zkušenosti v oblasti investování, z toho více než šest let působil jako investiční ředitel společnosti PPF Real Estate, kde se specializoval na vyhledávání investičních příležitostí a řízení projektů a firem v regionu střední a východní Evropy a Asie. Petr Kasa, další člen výboru, stál na konci devadesátých let u zrodu jednoho z nejúspěšnějších internetových obchodů ve střední Evropě (KASA.cz). Je zakládajícím partnerem a od roku 2012 ředitelem československé investiční skupiny Clareo, která se věnuje start-up a early stage projektům ve střední a východní Evropě.

V poradním orgánu fondu navíc zasednou partneři a spoluzakladatelé fondů rizikového kapitálu z Londýna, New Yorku a Tchaj-wanu.

 

S jakými očekávání do investice vstupujete?

Ze zkušeností předpokládáme, že z patnácti zainvestovaných projektů až třetina nevyjde, dalších pět si na sebe vydělá a až tři projekty mohou vydělat více než desetinásobek toho, kolik se do nich vložilo.

 

Jaký bude další osud J&T VENTURES I?

Pokud bude J&T VENTURES I. úspěšný, vytvoříme další fond, do něhož se případně přesunou projekty z prvního fondu, ale budeme pracovat s kapitálem o řád větším.