Díky generativní umělé inteligenci, velkým jazykovým modelům a revoluční technologii GPT se nám otevřely dveře do nekonečného světa možností. Jak se ale na rychlé a transformativní změny adaptovat a neztratit hlavu?


Klíčem je kombinace technologie a lidského přístupu

Dejme pro teď stranou apokalyptické scénáře, že umělá inteligence všem sebere práci a začne člověka ovládat. Ačkoli bych vám na následujících řádcích docela rád maloval představu dokonalé umělé inteligence, která nechybuje, vykonává většinu úkolů lépe než člověk a zítra vám ji doručím do firmy, není tomu ani zdaleka tak.

Tento mylný obrázek je podporován nejčastější chybou, kterou lidé při představě o umělé inteligenci dělají – vnímají ji jako předstupeň k filmu Terminátor od Jamesa Camerona, jako pokus o vytvoření přesné repliky lidského chování. Umělá inteligence ale není člověk a je chybou snažit se ji takto vnímat.

V Born Digital se proto snažíme unikátní sílu technologie a lidského přístupu kombinovat. Tato kombinace nám umožňuje vytvářet řešení každodenních problémů tím, že umělou inteligenci přenášíme z digitálního prostředí (kde je nejčastěji využívána) do fyzického světa v podobě digitální persony, která lidem může neskutečně pomáhat.

Život s digitálními personami

Vysvětleme si princip digitální persony na příkladu z oblasti zdravotnictví. V České republice ale i po celém světě čelíme nedostatku lékařů (podle WHO bude do roku 2030 chybět až 15 milionů zdravotnických pracovníků).

Zkuste si teď vzpomenout na svou poslední návštěvu u lékaře a zvažte, kolik času lékař věnoval psaní lékařských zpráv, předepisování léků, doporučování dalších vyšetření nebo jiným úkolům prováděným na počítači. Podle výzkumu lékaři tráví více než 51 % svého času těmito administrativními úkoly. Jedná se přitom o cenný čas, který by mohli věnovat pacientům.

Právě s tím může pomoci digitální lékařský asistent z dílny Born Digital. Funguje tak, že lékař rozhovor s pacientem nahrává, nemusí v průběhu vyšetření nic zapisovat, protože přepis rozhovoru automaticky zhotoví technologie. Ta na závěr dokonce vygeneruje i celou lékařskou zprávu. Cílem digitálního lékařského asistenta je minimalizovat čas, který doktoři tráví administrativními úkoly, aby se zlepšila péče o pacienty, snížila se průměrná délka návštěvy a zkrátily se čekací doby.

Pomůže i s úsporami státu

V rámci Evropské unie utratíme ročně neuvěřitelných 179 miliard EUR za zaměstnance ve státní správě(OECD). Představte si, kolik bychom ušetřili, kdyby se nám podařilo byť jen 1 % těchto míst doplnit digitální personou. Tu totiž můžeme využít i pro ušetření nákladů v rámci veřejného sektoru, a to v podobě digitálního úředníka. Jedná se o unikátní kombinaci řečových technologií a prvků vizuální, generativní a konverzační umělé inteligence.

Digitální úředník bude schopen vykonávat různé administrativní úkoly, včetně schopnosti identifikovat, na základě rozpoznání obličeje, zda osoba odpovídá identifikačnímu dokumentu, skenovat dokumenty, poskytovat pokyny pro jejich vyplnění (například daňová přiznání nebo příspěvky na bydlení) a nakonec automatizovat proces jejich zpracování.

Případně dokáže člověka propojit i na živého úředníka, který může rovnou obrazovku na dálku ovládat, vytisknout požadované dokumenty a dovysvětlit občanům, co zrovna bude potřeba. Představte si, jak může v krátké budoucnosti digitální úředník vyřešit problém s nedostatkem poštovních a veřejných úřadů v odlehlých vesnicích a komunitách. Vedle toho se ale stane nenahraditelným pomocníkem v bankách či pojišťovnách.

Nejlepšího kamaráda v technologii nehledejte

Psychologie za našimi digitálními personami není dostatečně pokročilá na to, aby nahradila vašeho romantického partnera nebo nejlepšího přítele. Jak jsem již avizoval na začátku – budoucnost a úspěch naší společnosti netkví v nahrazování lidí umělou inteligencí, ale v síle jejich kombinace. Naší dlouhodobou vizí je, aby naše technologie byla pro lidi nástrojem pro řešení problémů a možností navazovat hodnotné vztahy – ať už se zákazníky, pacienty, občany nebo třeba studenty.

Mimo to, co je digitální persona schopná v současnosti, existuje nekonečné množství potenciálních budoucích aplikací. V rámci digitálního lékařského asistenta by umělá inteligence jednoho dne mohla vytvářet třeba databáze lékařských zpráv, které by mohly předpovídat epidemie nebo pandemie. Analýza umělé inteligence by mohla posunout lidstvo do nové éry zdravotnictví se schopností předpovídat epidemie stejně jako dnes předpovídáme počasí.

Pokud nevíte, kde umělou inteligenci implementovat nebo začít kombinovat s lidskými zdroji, napište nám. Moc rádi vám ukážeme směr, který bude dávat smysl!

Zpět na výpis článků
Sdílet článek: